Add Your Heading Text Here

Reikalingų dokumentų, atvykstant su savivaldybės siuntimu apsigyventi į įstaigą,  rašas:

1.  Siuntimas į stacionarią globos įstaigą.

2.  Prašymas (asmens ar jo globėjo).

3.  Sutartis dėl apgyvendinimo globos įstaigoje (sutarties forma).

4.  Neįgaliojo pažymėjimas (darbingumo lygio pažymos nustatymo kopija) ir specialiojo poreikio nustatymo pažymų kopijos (SP-1, SP-2 formos).

5.  Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, gimimo liudijimas, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams)).

6.  Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą.

7.  Medicinos dokumentų išrašas (F 027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis.

8.  Asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais).

9.  Savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį.

10.   Sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma).

11.   Nekilnojamojo turto registro pažyma.

12.   Teismo nutartis (jei asmuo yra neveiksnus ar ribotai veiksnus).

13.   Kompensuojamų vaistų pasas. 

Reikalingų dokumentų, sudarant sutartį su įstaigą,  rašas:

1. Prašymas (asmens ar jo globėjo). *

2. Sutartis dėl apgyvendinimo globos įstaigoje (sutarties forma).

3. Neįgaliojo pažymėjimas (darbingumo lygio pažymos nustatymo kopija) ir specialiojo poreikio nustatymo pažymų kopijos (SP-1, SP-2 formos).

4. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, gimimo liudijimas, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams)).

5. Medicinos dokumentų išrašas (F 027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis.

6. Teismo nutartis (jei asmuo yra neveiksnus ar ribotai veiksnus).

7. Kompensuojamų vaistų pasas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Prašymo dėl socialinės globos teikimo forma