Vadovaudamiesi LR  Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 patvirtinta Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, kasmet įstaiga patvirtina teikiamos ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos kainą per mėnesį.

Nuo 2021 metų sausio 1 d. :

  • Suaugusiam ar senyvo amžiaus asmeniui su sunkia negalia, slaugos poreikiu – 1100,00 Eur per mėnesį ( arba 36.00 Eur parai)
  • Suaugusiam ar senyvo amžiaus asmeniui, kuriam reikalinga nuolatinė priežiūra, pagalba – 950,00 Eur. per mėnesį (arba 31.00 Eur parai)